Poliisihallitus valehtelee paljon mutta huonosti

Poliisihallituksen valehtelussa oudointa on tunnottomuus kärähtämiselle. Kun yhdestä valheesta jäädään kiinni, sepitetään oitis uusi, eikä puheiden perättömyys näköjään häiritse Poliisihallituksessa ketään.

 

"Luvanvaraisista "starttiaseista" eli kaasuaseista käytävä keskustelu on viime viikkoina käynyt kiihkeänä julkisuudessa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa", alkaa Poliisihallituksen tammikuussa kaikki poliisipiireihin jakama kiertokirje. Totta on, että julkaisin tammikuun alussa 3-osaisen blogin "Starttiaseet ja Pohan rikokset". 1) Kiertokirje on vastaus blogeihini ja muihin netissä julkaistuihin aineistoihin, ja se on nolostuttavan ala-arvoinen.

"Koska asiasta on --- esitetty runsaasti tunneperäistä, jopa täysin paikkansapitämätöntä tietoa, on asehallinto koonnut asiasta faktaa", kirjoittaa Poliisihallituksen ylitarkastaja Reima Pensala, ja jakaa sitten paketin puolitotuuksia ja täysvalheita.

Kirje on otsikoitu "Kaasuasetuomiot Suomessa 2008-2014". Otsikostaan huolimatta kirje käsittelee pääosin starttiaseita, jotka kaikki Pensala omankädenoikeudella tosin julistaa kaasuaseiksi. Pensala on koonnut taulukkoon käräjäoikeuksien em. vuosina "ampuma-aserikoksista antamat tuomiot, joissa kyseessä on ollut "starttiase", kaasuase tai helposti kaasuaseeksi muunnettava "starttiase".

Merkittävä osa Pensalan tapauksista on kokonaan tekaistuja tai täysin väärin selostettu, kuten jäljempänä osoitan.

 

Luopuuko Poha luotiasetarinastaan?

Huomatkaa tuo "helposti kaasuaseeksi muunnettava".

On kiinnostavaa, ettei Pensala enää toistanut väitettään starttiaseiden yleisestä muuntamisesta luotiaseiksi. Tällä sepitteellä Pensala käynnisti Turun Sanomissa lokakuussa 2010 sittemmin pakkomielteeksi muuttuneen starttiasejahtinsa. 2) Samassa lehdessä Poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtonen tarinoi vajaa vuosi sitten: "Rikosten yhteydessä starttiaseita määrätään valtiolle tällä hetkellä noin kahdenkymmenen aseen kuukausivauhtia, puolet näistä on muutettu luotipatruunaa ampuviksi." 3)

Siis 240 muunnettua starttiasetta per vuosi, niistä 120 muunnettu luotiaseiksi, per vuosi, väitti Mika Lehtonen. Tukeeko Pensalan lista Lehtosen tarinaa?

Pensala on koonnut seitsemältä vuodelta 134 tapausta taulukkoonsa, joskin sitä on venytetty kirjaamalla eräs helsinkiläinen tapaus listalle peräti 19 kertaa. Eräitä muitakin on kirjattu 2-3 kertaan. Selitys on, että yhdessä jutussa on käsitelty useampaa startti- tai kaasuasetta, ja jokainen niistä on kirjattu taulukkoon erikseen. Päällekkäisyydet pois lukien taulukossa on noin 110 oikeusjuttua.

Mika Lehtosen vuoden takaisen tarinan mukaan juttuja olisi pitänyt olla 800 - 1700 kappaletta. Lehtosen puheet on osoitettu valheeksi jo yksin tällä, ja tapausten tarkempi analyysi osoittaa valehtelun koko laajuuden. Silti kiertokirjeestä etsii turhaan näiden vanhojen puheiden oikaisua. Poliisihallitus ei koskaan myönnä virheitään.

 

Fataaleja virheitä

Reima Pensalan asiantuntemus ilmenee jo tästä: "Taulukosta käy selville --- että turkkilainen Ekol Kimar on ollut suosituin muuntoase". Ei ole olemassa Ekol Kimar aseita, ei starttiaseita eikä muita. On olemassa turkkilaisia Ekol-starttiaseita ja italialaisia Kimar-starttiaseita, mutta Ekol Kimareita on vain Reima Pensalan mielikuvituksessa.

Pensala kertoo, että rikosjutut on etsitty poliisin rikitrip-tietojärjestelmästä - jonka eeppinen epäluotettavuus tunnetaan hyvin - sitten on kysytty asiaa syyttäjältä, ja sen "diaarinumeron perusteella on pyydetty käräjäoikeuden tai kihlakunnanoikeuden tuomio." Muistaen aikaraja, vv. 2008-2014, ihmettelen mistä tuomioita oikein on etsitty. Kihlakunnanoikeudet muuttuivat käräjäoikeuksiksi vuonna 1993.

"Jos alioikeuden tuomiosta on valitettu, on pyydetty hovioikeuden tuomio", Pensala väittää. Monista oli valitettu, mutta silti taulukossa ei ole ainuttakaan hovioikeuden tuomiota.

Pensalan mukaan "rikosilmoitusten KRP:n RTL-lausunnoista käy selville, että starttirevolverissa aseen muuntamiseen käytetty tekniikka joko kaasuaseeksi tai jopa oikeilla luotipatruunoilla toimivaksi ampuma-aseeksi, on ollut piipun irrottaminen aseeksi". Tässä on kaksi fataalia virhettä.

On kaksi aivan eri asia muuntaa starttiase kaasu- tai luotiaseeksi. Kaasuaseeksi sen voi muuntaa poraamalla piipussa olevaan tukkeeseen (ja usein patruunapesään) jonkinlainen reikä. Se ei ole ollenkaan niin helppoa kuin Poliisihallitus väittää, mutta kaasulla on notkeat kyljet. Ei ole tarkkaa millainen reikä saadaan aikaiseksi. Tarkkaa sen sijaan on säilyttää piippu, ei poistaa. Kaasupistoolin idea on ohjata kaasu kapeana suihkuna, ja siihen tarvitaan piippu.

Sen sijaan luotiaseeksi muuntaminen edellyttää a) reikää, josta luoti mahtuu ja b) starttirevolvereiden panosrummun ja piipun epäkeskisyyden korjaamista. Se on varsin vaikeaa, yleensä se tuhoaa laitteen kokonaan. Helpoimmin siitä suoriutuu poistamalla piippu.

Toiseksi, kun starttiaseesta poistetaan piippu, se lakkaa olemasta ampuma-aselain mukainen ampuma-ase, kuten Itä-Suomen HO muistutti viime marraskuussa. 4)

Pikainen Pensalan taulukon silmäily osoittaa, että siitä on karsittu Poliisihallituksen kannalta kaikkein kiusallisimmat tuomiot. Esimerkiksi Itä-Suomen HO em. tuomio. Poliisihallitus marssitti HO:n 5.11.2014 pidettyyn istuntoon kolme virkamiestään, asehallintopäällikkö Mika Lehtonen, ylitarkastaja Jussi Kytösaari ja aseseppä Jussi Suutari. HO ei uskonut heistä ketään, eikä ollut syytäkään.

Poissaolollaan loistaa myös Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kolmea liikettä vastaan starttiaseiden myynnistä nostettu juttu R 13/6348. Kun siinä jutussa takavarikoituja starttiaseita oli yli 200, juttu olisi kolminkertaistanut Poliisihallituksen taulukon pituuden. Juttu "unohdettiin" ilmiselvästi siksi, että syyttäjä luopui syytteistä kun hänelle selvisi Poliisihallituksen harjoittama vilppi. Reima Pensalan osuus vilpissä on keskeinen.

 

Tekaistuja oikeustapauksia

Sain tammikuussa toimeksiannon käydä läpi Poliisihallituksen taulukossa olevat 21 Helsingin ja Espoon käräjäoikeuksissa käsiteltyä tai käsitellyksi väitettyä juttua vv. 2007 - 2014. Toinen toimittaja tutki Oulun käräjäoikeuden päätöksiä, ja tuloksia julkaistiin ASE-lehdessä. 5)

Tarkistamissani Helsingin ja Espoon jutuissa aserikos oli yleensä yksi syyte monien joukosta; tyypillisesti mukana on huumausainerikoksia ja rattijuttuja. Pohan mukaan näissä oikeudenkäynneissä olisi tuomittu 20 muunnetun ja 4 alkuperäisen startti- tai kaasuaseen hallussapidosta, sekä 19 starttiaseesta, joiden muuntelusta "ei varmaa tietoa". Yhteensä asiakirjoista olisi pitänyt löytyä tuomio 43 startti- tai kaasuaseen hallussapidosta.

Erikoisimmat tapaukset olivat seuraavat viisi.

Helsingin KäO R 11/2016. Poliisihallituksen mukaan asiassa olisi tuomittu 19 starttiaseen hallussapidosta. Niiden muuntelusta "ei varmaa tietoa". Tosiasiassa kyseessä oli tuiki tavallinen rattijuttu, johon ei liittynyt lainkaan ampuma-aseita.

Helsingin KäO R 11/474. Pohan mukaan Reck Perfecta oli muunnettu. Tosiasiassa vastaaja on tuomittu kolmesta näpistyksestä. Ei lainkaan ampuma-aseita.

Helsingin KäO R 11/656. Pohan mukaa vastaaja on tuomittu alkuperäisen Umarex FN GP hallussapidosta. Tosiasiassa kyseessä on päätös luovuttaa henkilö Viroon, jossa häntä syytettäisiin varastelusta. Ei lainkaan ampuma-aseita.

Espoon KäO R 11/164 Pohan mukaan Kimar muunnettu. Tosiasiassa jutussa ei käsitelty lainkaan ampuma-aserikosta.

Espoon KäO R 12/1985. Pohan mukaan Umarex muunnettu. Kyseessä ei ole tuomio vaan pakkokeinoasia, joka ei liity ampuma-aseisiin.

Neljännes Poliisihallituksen oikeustapauksista ja 23/43 "ampuma-aseista" on siis kokonaan sepitettyjä.

Perin vilpillinen oli Poliisihallituksen selostus myös näissä tapauksissa:

Helsingin KäO R 14/5283. Poliisihallituksen mukaan jutussa on muunnettu luotiaseeksi Arminus- ja Retay Eagle starttipistoolit, ja annetaan ymmärtää, että molemmista olisi tuomittu. Tosiasiassa kumpikaan ei ollut toimiva ampuma-ase, mutta toisesta käräjäoikeus tuomitsi.

Tuomion mukaan "Arminus starttirevolverin patruunarullan patruunapesät on avarrettu koko niiden pituudelta ja aseen piippua on yritetty avata poraamalla." Poraaminen oli siis jäänyt kesken. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion (RTL) lausunnon mukaan ase on ollut helppo muuntaa luvanvaraiseksi ampuma-aseeksi. Käräjäoikeus "katsoo, että sitä voidaan perustellusti pitää ampuma-aselain mukaisena ampuma-aseena". Näin Arminuksesta tuli tuomio.

Myös "Retay-starttipistoolin piippua oli todennäköisesti yritetty avata poraamalla. Enempää tietoa aseen muuttamisesta ei ole. --- muutokset Retay-starttipistooliin ovat olleet vähäiset", käräjäoikeus toteaa. RTL väitti myös Retayn olevan helppo muuntaa ampuma-aseeksi, eikä se vaadi erityisiä tietoja tai taitoja, joten sitä voidaan pitää luvanvaraisena ampuma-aseena. Käräjäoikeus toteaa hieman ivallisesti, että "ilmeisesti minkä hyvänsä starttipistoolin muuntaminen ampuma-aseeksi on edellä mainitussa merkityksessä mahdollista ilman erityistietoja ja taitoja. Käräjäoikeus toteaa, että starttipistoolin hallussapito sinänsä ei ole rangaistava teko." Syyte Retay-pistoolista hylättiin.

Espoon KäO R 10/671. Poliisihallituksen mukaan Ekol Viper on muunnettu. Vastaaja oli pitänyt hallussaan "revolveria joka on alun perin muutettu starttipistoolista". Hänen mukaansa starttipistooli ei ollut toimintakykyinen, eikä tarvinnut lupaa.

Syyte ampuma-aserikoksesta hylättiin. Starttipistoolista oli "poliisin suorittaman ampuma-asetutkimuksen perusteella tehty teknisesti toimiva revolveri. Tässä tutkimuksessa aseella ei kuitenkaan sen heikosta kunnosta johtuen ole suoritettu koeammuntaa." Koeammunnan puuttuessa ei riittävällä varmuudella osoitettu, että "kyseinen revolveri olisi käytännössä ampumakelpoinen."

 

Yhteenveto: Poliisihallitus contra totuus

Poliisihallituksen kiertokirjeen mukaan kaikissa 21 jutussa ase tai aseet tuomittiin laittomaksi. Tosiasiassa viisi juttua ei koskenut lainkaan ampuma-aseita ja kahdessa syyte hylättiin. Kolmasosa tämän otoksen jutuista oli siis joko kokonaan tekaistuja tai selostettiin vilpillisesti.

43 laittoman muuntoaseen sijaan tarkistamissani jutuissa löytyi 16 laittomaksi tuomittua asetta: 1 kaasusumutin ilman lupaa, 1 laittomaksi katsottu starttiase, 4 kaasupistoolia ilman lupaa, 2 kaasuaseeksi muunnettua starttiasetta ja 8 starttiasetta, jotka väitettiin muunnetun luotiaseeksi. Jälkimmäisiin kuuluu edellä mainittu Arminus, jonka muuntaminen ei ollut onnistunut, mutta josta tuli sakot.

Tuomituistakin tapauksista viisi, sumutin ja kaasupistoolit, olivat sellaisia joilla ei ole mitään tekemistä eikä todistusvoimaa sen suhteen, ovatko starttiaseet helposti muunnettavissa. Ne ovat suoraan lain mukaan lupaa vaativia esineitä.

Tapauksista 12/21 ei siis mitenkään liittynyt Poliisihallituksen kiertokirjeen todistusteemaan.

Heikko oli todistusvoima myös luotiaseeksi muunnettavuudesta. Luotiaseeksi muunnetuiksi väitetystä 8 tapauksessa kuudessa laitteella ei edes väitetty ammutun, eikä myöskään poliisi ollut tosiasiallista ampumakelpoisuutta tutkinut. On syytä epäillä, ettei niillä todellisuudessa olisi pystynyt ampumaan; perusteen tähän antaa myös Poliisihallitus itse.

Kaikista leveistä puheistaan huolimatta Poliisihallitus on kautta vuosien pystynyt esittelemään vain yhden toteuttamansa starttiaseen muuntamisen luotiaseeksi. Aseen raadosta, josta oli poistettu kokonaan piippu, esiteltiin valokuvia Itä-Suomen HO:ssa 5.11.2014. Kuten HO totesi, tällainen ei enää ole lain tarkoittama ampuma-ase.

Koko tarkistamassani aineistossa oli vain kaksi (2) tapausta, joissa muunnetulla aseella oli ammuttu projektiili, yhteensä kaksi laukausta. Ensimmäinen oli Helsingissä vuonna 2010 tehty tappo, jota on käsitelty aiemminkin julkisuudessa. 6) Erittäin väljäksi poratulla aseella oli ammuttu kosketuslaukauksena yksi .380 luoti uhrin päähän. Luoti juuttui aivomassaan, mikä kertoo heikosta tehosta, mikä kertoo laitteen poraamisesta niin väljäksi, ettei luoti ole ilmeisesti lainkaan koskenut piippua. Aseharrastajat ymmärtävät, minkä arvoinen tällainen tekele on.

Toisessa tapauksessa oli muunnettu 9 mm kaasupatruunan ampumiseen tarkoitettu pistooli niin, että sillä oli pystytty ampumaan 6 mm teräskuula. Kuula oli istutettu kaasupatruunan kärkeen. Näin oli ammuttu yksi laukaus, ja alle kahden metrin päästä kuula lävisti parvekkeen tuplalaseista toisen, ei toista. 7) Aseella oli siis tehoa saman verran kuin suomalaisten arviolta kahdella miljoonalla perusilmakiväärillä. Ampujan katsottiin yrittäneen osua yhtiökumppaniinsa, ja käräjäoikeudessa tuli tuomio tapon yrityksestä, mikä on aika mielenkiintoista, muistaen aseen heikko teho. Ilma-aseella kohti ampumisesta ei yleensä seuraa tuomiota tapon yrityksestä, lievemmästä rikoksesta voi sakot tulla.

Otokseni on knafti viidennes Poliisihallituksen taulukon oikeusjutuista ja knafti kolmannes taulukon "aseista". Otokseni laitteista oli luotiaseeksi yritetty muuntaa laajan tulkinnan mukaan 8 kpl eli 18,6 prosenttia. Tiukemmin kriteerein arvioiden 4,7 prosenttia. Jos tämä pätee Poliisihallituksen koko taulukkoon, luotiaseeksi muunnettuja on 134 "aseesta" ollut 7 - 25 kappaletta. Yhteensä vuosina 2008 - 2014.

Missä ovat ne 120 luotiaseeksi muunnettua starttiasetta, jotka asehallintopäällikkö Mika Lehtosen mukaan joutuvat poliisin haltuun joka vuosi, selvityskaudella siis yli 800 kappaletta?

Kaiken kaikkiaan aineisto osoittaa, että starttiaseiden muuntaminen kaasuaseiksi on mahdollista, ja että niitä yritetään muuntaa myös luotiaseiksi. Sitä tehdään kuitenkin paljon vähemmän kuin Poliisihallitus väittää, ja sen tulokset ovat surkeita. Kaasuaseiden väsääminen on erityisen hupaisaa, koska niitä saa ilman mitään lupia sekä Virosta että Venäjältä. Toimivan ampuma-aseen saa helpommin Helsinginkadun kapakoista, kuin starttiaseesta.

Koko starttiasekohu on tyhjästä nyhjätty kupla, mutta Poliisihallitus ei pysty perääntymään, koska poliisiautossa ei ole pakkia.

 

Myös syyttäjät ja tuomarit mokailevat

Aineistossa tuli vastaan kaikenlaista hassua sälää, josta poimin tähän yhden, Helsingin KäO:n tuomiosta R 10/5998. Syytekohta oli ampuma-aserikos. Syytteen mukaan "[NN] on ampuma-aselain vastaisesti pitänyt tahallaan hallussaan RK-62 rynnäkkökiväärin lipasta ja 9 kappaletta RK-62 rynnäkkökiväärin patruunoita." Tuomion mukaan: "Kun kyseessä on aseen osa ja vähäinen määrä patruunoita. [NN:n] syyksi luetaan lievä ampuma-aserikos".

Mikä kaikki meni vikaan?

Aseen lippaat ovat lupavapaita. niitä saavat ostaa vaikka pikkulapset. Syyttäjällä ei siis ollut mitään oikeutta syyttää lippaan hallussapidosta. Ampuma-aselain 3 § mukaan lipas ei kuulu myöskään aseen osiin, joten tuomarilla ei ollut oikeutta tuomita lippaan hallussapidosta.

Jutussa oli yli 50 syytekohtaa ja niihin viisi vastaajaa. Ymmärrän, että kaiken sen sälän keskellä tällä kohdalla ei lopulta ollut mitään vaikutusta rangaistuksen loppusummaan. Silti tällaisia mokia ei saa tapahtua. Yksin siksi, että jonain päivänä joku Poliisihallituksen ylitarkastaja keräilee tällaisia munauksia taulukoksi ja väittää tuomioistuinten todenneen aseiden lippaat luvanvaraisiksi.

LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOA:

1) http://www.mikkoniskasaari.fi/node/201 7.1.1015 http://www.mikkoniskasaari.fi/node/202 8.1.2015 http://www.mikkoniskasaari.fi/node/203 12.1.2015

2) Turun Sanomat / STT 18.10.2010:http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/167386/Starttipistooleita+

nikkaroidaan+...

3) Turun Sanomat 29.5.2014

4) Itä-Suomen HO 25.11.2014, asianro R 14/953,

5) ASE-lehti 1/2015

6) ASE-lehti 6/2014. Helsingin KäO R 10/2753

7) Helsingin KäO R 11/1715