Natura-alueelle rakentaminen kiellettiin Östersundomissa

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on hävinnyt yrityksensä rakentaa Östersundomin Talosaaressa, aivan Torpvikenin Natura-alueen reunaan. Uudenmaan ELY-keskus on hylännyt Helsingin hakemuksen saada rakentaa sinne "huoltolaituri" ja uimapaikka.

Koko Sipoosta Helsinkiin liitetty Östersundom, ja siten myös Talosaaren perinteikäs ulkoilualue ovat rakennuskiellossa käynnissä olevan yleiskaavoituksen vuoksi. Siitä piittaamatta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja likaisen työn tekijäksi otettu liikuntavirasto aloittivat heinäkuussa 2010 alueella tienrakennuksen. Tarkoituksena oli rakentaa Talosaaren kärkeen venelaituri ja uimaranta.

Sankan kaislikon peittämällä rannalla se olisi edellyttänyt syviä ruoppauksia, aivan pitkin Torpvikenin linnustonsuojelua varten perustetun Natura-alueen itäreunaa. Östersundomin kaavoituksen keskeisiä kiistakysymyksiä on suhtautuminen alueen lintulahtiin, Kapelviken, Torpviken, Bruksviken ja Porvarinlahti, jotka kaikki ovat Natura 2000 ohjelmassa, ja jotka kaikki edellyttävät suojavyöhykettä.

Kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteena on rakentaa aivan Natura-lahtien rannoille ja myös kaivaa osa lahdista kanaviksi. Se kävi talvella 2010 neuvottelemassa silloisen ympäristöministeri Paula Lehtomäen (kesk) kanssa oikeudesta poiketa Natura-säädöksistä Östersundomissa. Lehtomäki oli myötämielinen, mutta joutui asian paljastuttua kiireesti perumaan puheitaan.

Östersundomin lintulahtien hävittämistä rakentamisen tieltä on vaatinut myös vihreiden Osmo Soininvaara, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja. Näillä alueilla ei ole kysymys mistään suurten massojen asuttamisesta, vaan päinvastoin hyvin pienen piirin intresseistä. KSV haluaisi kaavoittaa Östersundomin meren rannat omakotitonteiksi rikkaille. "Rannat rikkaille" on KSV:n ykköstavoite, ja Soininvaara on samaa mieltä (sanottakoon kuitenkin, että vihreiden valtuustoryhmä on tässä eri linjalla).

Hankkeessa ei sinällään ollut mitään järkeä. Se oli KSV:n taktiikkaa. Talosaaressa KSV yritti luoda ennakkotapauksen, ruopata lintulahden laitaa ilman suojavyöhykettä, salaa ja kaupungin omin päätöksin. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) puututtua töihin, kaupunki joutui hakemaan niille lupaa Uudenmaan ELY-keskukselta.

Yritys oli KSV:lle niin tärkeä, että uimapaikkaa on asian eri käänteissä ollut junailemassa viraston päällikkö, koko Östersundom-kaavoitusta johtava Tuomas Rajajärvi. Asia on ollut virkakunnalle myös tavattoman kuuma. Asiaa käytännössä hoitanut liikuntaviraston arkkitehti Hanna Lehtiniemi uhkaili tammikuussa Helsyn edustajaa ikävyyksillä, maineen menetyksellä ja suhteiden katkeamisella kaupunkiin, jos yhdistys vielä puuttuu uimapaikka-asiaan. Lehtiniemen mukaan jo erään vapaan toimittajan sekaantuminen asiaan johtaa kostotoimiin yhdistystä vastaan.

Kaikki tämä kieroilu ja uhkailu päättyi nyt nolosti. Uudenmaan ELY- keskus totesi hankkeen, jolle oli vaikeaa nähdä järkevää perustetta, haittaavan kaavoitusta. "Pysyvän laiturin rakentaminen vaikeuttaa myös luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista", ELY-keskus totesi evätessään poikkeamisluvan.

Päätöksen dnro UUDELY/247/07.01/2011, antopäivä 6.9.2012