Poliisi käyttää rekistereitään rikollisesti

Presidentti Putinin kirjaaminen KRP:n rekisteriin ei ollut satunnainen vahinko, vaan laitoksen periaatteiden mukaista. Poliisin rekistereitä käytetään jatkuvasti vastoin lakia, Mikko Paateron tieten.

Kansanedustaja, siviilissä komisario Tom Packalen (ps) ei malttanut pitää suutansa kiinni, vaan tuli sanoneeksi sen, jonka maan poliisijohto haluaisi kaikkien ja varsinkin median unohtavan:

"Venäjän presidentin Vladimir Putinin nimen kirjoittaminen poliisin salaiseen rekisteriin oli oikea teko tiedot syöttäneeltä poliisimieheltä. Putin oli myöntänyt venäläiselle Night Wolves moottoripyöräjengin presidentille korkean kunniamerkin. Se huomioitiin Suomen poliisin tiedustelussa, kuten muuallakin maailmassa. Presidentin jengipomolle myöntämä kunniamerkki pitääkin merkitä poliisin rekisteriin. Lisäksi venäläinen Night Wolves neuvotteli aikoinaan liittymisestä yhdysvaltalaiseen Helvetin enkelit -moottoripyöräjengiin." (Packalenin blogi 12.4.2013).

Packalen kuvaa aivan oikein poliisijohdon logiikan. Poliisi julistaa jonkun ryhmän rikolliseksi, ja sen jälkeen se rekisteröi rikolliseksi tai sellaiseksi epäillyksi jokaisen, joka on on tekemisissä tällaisen ryhmän tai jonkun sen jäsenen kanssa. Sillä seikalla, ettei rekisteröityjä useinkaan ole tuomittu mistään, ei ole poliisille mitään merkitystä.

Night Wolves -ryhmällä on ollut hyvät välit Suomen Hells Angels'in kanssa, jota KRP väittää rikolliseksi, joten KRP luokittelee rikolliseksi myös Night Wolvesin. Koska Vladimir Putin on Night Wolvesin päällikön "Kirurgin" kaveri, Putin on KRP:n kirjanpidossa rikollinen. Näin yksinkertaista se on, ja tätä tasoa ovat tämän rekisterin tiedot.

Naurettavaa naapurimaan presidentin kirjaaminen epäiltyjen rekisteriin tietenkin on, mutta itse rekisterissä ei ole aihetta hymyn häiveenkään. Se on väline, jota poliisi käyttää kansalaisen terrorisoimiseen. Kun Iltalehti julkaisi kohujutun ministeri Heidi Hautalan miesystävän "yhteyksistä liivijengiin", kun poliisi aiemmin vuoti medialle tarinoita kansanedustaja Kike Elomaan aviomiehen "yhteyksistä" liivijengiin, kun poliisi vie työpaikat kansalaisilta, joita ei ole tuomittu mistään, mutta joilla "on yhteyksiä", käytössä on epäiltyjen rekisteri.

Poliisihallituksen rekisterinpitopäällikkö Jari Råman tunnusti Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei epäiltyjen rekisterin (epri) tietoja saa käyttää lupaharkinnassa, esimerkiksi aselupia harkittaessa:
"Epäiltyjen tietojärjestelmästä säädetään, että sitä saa käyttää vain poliisilain mukaisiin rikostorjuntatarkoituksiin. Sitten on muutamia poikkeuksia, joissa mahdollistetaan samantyyppisiä käyttötarkoituksia. Mutta käyttöoikeuksia on vain hyvin rajatulla joukolla. Erikseen on säädös, että epri-järjestelmää ei saa käyttää lupaharkinnassa." (HS 11.4.2013).

Esittelen tapauksen, jossa epri-järjestelmää on käytetty lupaharkinnassa. Tapauksesta on tarkemmin täällä: http://www.mikkoniskasaari.fi/node/139

Helsingin poliisilaitos otti elokuussa 2010 Sörnäisissä kiinni miehen ja tämän autonkuljettajan, ja heitti yöksi putkaan. He olivat matkalla Kalasatamaan viettämään miehen ystävän, autonkuljettajan isän syntymäpäiväjuhlia. Sörnäisissä on (oli ainakin tuolloin) Bandidos MC:n kerhotilat, joissa oli samaan aikaan juhlat, joita poliisi tapansa mukaan mainosti katusuluilla. Sellaiselta nämäkin miehet raapaistiin putkaan.

Heillä ei ollut mitään tekemistä BMC:n juhlien kanssa, koko kiinniotto oli täysin aiheeton. Siitä huolimatta tai juuri sen vuoksi - noudattaen periaatetta "kun poliisi töppää, kansalainen pannaan kärsimään" - Helsingin poliisilaitoksen lupayksikön komisario Seppo Sivula kaksi kuukautta myöhemmin peruutti väliaikaisesti miehen aseluvat ja vaati tuomaan kaikki aseet laitokselle. Syyksi ilmoitettiin kiinniotto Kalasatamassa, josta mieheltä vaadittiin selvitys.

Mies on noin 50-vuotias Helsingin kaupungin virkamies. Hän on harrastanut 20 vuotta aktiivisesti ammuntaa, toimii reserviläisissä ja myös ampumakouluttajana. Hänen taustansa on poikkeuksellisen nuhteeton: poliisin patja-tietojärjestelmässä ei hänellä ole mitään rikkeitä. Hänen tilinsä on siis puhtaampi kuin holtittomaan kaahailuun taipuvaisella poliisiylijohtaja Mikko Paaterolla. Hän sai patja-tilistään kopion ja toimitti sen selvityksensä mukana poliisilaitokselle.

Faktat eivät painaneet mitään, vaan komisario Seppo Sivula peruutti 19.1.2011 miehen kaikki aseluvat. Kaikki perustelut ovat tässä:

"[Mies] on osaisena asiassa 28.8.2010 muussa tutkinnassa sekä poliisilakiperusteiseen kiinniottoon, jonka mukaan henkilöautosta [XX] on otettu poliisin haltuun pesäpallomaila ja työkaluja. Lisäksi autossa matkustajana olleen [miehen] hallusta tavattiin Rambo 3-merkkinen taisteluveitsi. Oman kertomansa mukaan [mies] ei ollut menossa Bandidos MC:n juhliin. On syytä olettaa, että [mies] vaarantaa Bandidos MC:n juhlien yleistä järjestystä ja turvallisuutta.
Edellä mainitulla perusteella, poliisi katsoo, että [mies] on toiminut ampuma-aselain 67 § 2/4 nojalla moitittavasti".

Perusteluissa on totta se, että miehellä oli autossa mukanaan tuollainen veitsi. Se oli syntymäpäivälahja ystävälle, se on täysin laillinen väline ja sitä saa kuljettaa autossa. Puukkoja ei ole Suomessa kielletty. Tämäkin palautettiin miehelle aamulla, kun hänet päästettiin putkasta. Samoin palautettiin autonkuljettajalle työkalut, joiden omistuksesta ei ollut mitään epäselvyyttä. Poliisi vain yritti lavastaa jotain perustetta kiinniotolle.

Sivula valehteli väittäessään mieheen olleen menossa Bandidosien juhlaan. Jutun asiakirjoissa mikään ei viittaa, että se olisi ollut määränpää - saati että vakaa, nuhteeton keski-ikäinen mies olisi ollut menossa sinne tappelemaan.

Mies valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Siihen vastatessaan komisario Seppo Sivula vaihtoi tarinaansa. Aiheeton kiinniotto unohdettiin, ja nyt poliisi vetosi KRP:ltä tilattuun lausuntoon, joka kuului:

"[Miehellä] on Keskusrikospoliisin tietojen mukaan yhteyksiä henkilöihin, jotka kuuluvat Keskusrikospoliisissa järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi luokiteltuihin ryhmiin".

Siinä kaikki. Väitteitä ei edes yritetty näyttää toteen. On jo sinällään oudoksuttavaa, että poliisi vaihtaa virkatoimiensa perustetta kuin mustalainen hevosta, jos vanha sanonta sallitaan. Sehän jo yksinään todistaa poliisin valehdelleen. Joko ensimmäisellä tai toisella ja tässä tapauksessa molemmilla kerroilla.

Hallinto-oikeus kumosikin Sivulan päätöksen tammikuussa 2012, ja Helsingin poliisilaitoksella ymmärrettiin olla valittamatta. Sivula ei ollut enää siitä päättämässä, sillä palkinnoksi rikoksistaan hänet oli ylennetty poliisihallitukseen ylitarkastajaksi. Näin poliisirikokset Suomessa "tutkitaan".

Mistä oli peräisin Sivulan käyttämä KRP:n väite "on yhteyksiä"? Patjasta se ei voinit olla, koska siitä miehellä oli esittää puhdas ote. Väite oli siis peräisin epäiltyjen rekisteristä, joita poliisi siis käytti lupaharkinnassaan.

Toki, jos poliisihallitus haluaa kiistää eprin väärinkäytön ja väittää Sivulan väärentäneen KRP:n lausunnon, hyväksyn selityksen. Tosin vain siinä tapauksessa, että ylitarkastaja Seppo Sivula asetetaan syytteeseen väärennöksestä ja virkarikoksesta.

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 pykälän mukaan "epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja ei saa käyttää 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi." Tuo 5 kohta kuuluu kokonaisuudessaan näin:

"5) päätettäessä tai annettaessa lausuntoa luvan myöntämisestä tai voimassaolosta, jos luvan myöntämisen tai voimassaolon edellytykseksi on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan luotettavuus, sopivuus tai muu sellainen ominaisuus, jonka arvioiminen edellyttää luvanhakijan tai luvanhaltijan terveydentilaan, päihteiden käyttöön, rikokseen syyllistymiseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja."

Ei ole epäilystäkään, että sekä Helsingin poliisilaitos että keskusrikospoliisi käyttivät tässä tapauksessa väärin, lainvastaisesti ja virkavelvollisuuksiaan rikkoen epäiltyjen rekisteriä.

Huomattakoon, että tämä tapaus on julkistettu (viimeksi ASE-lehti 3/2012), ja se tunnetaan erittäin hyvin poliisihallituksessa, varsinkin sen asehallinto-yksikössä. Poliisihallitus ei kuitenkaan ole ryhtynyt virkarikoksen vuoksi mihinkään toimiin. Päinvastoin.

KRP rehentelee julkisesti, että se on voittanut hallinto-oikeudessa juttuja, joissa se peruuttanut järjestyksenvalvojan oikeuksia sillä perusteella, että henkilöt kuuluvat johonkin MC-kerhoon, jonka KRP on nimennyt rikolliseksi. Tiedot perustuvat epäiltyjen rekisterin väärinkäyttöön, minkä KRP katsoo nimenomaiseksi ansiokseen, ja minkä poliisihallitus siunaa.

* * *
Poliisin rekistereiden pito ja niiden käyttö uhkaa muuttua yhä pahemmaksi piirileikiksi, kuten muun muassa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio varoitti, Putin-kohun herättämänä. Eduskunnan käsittelyssä on esitys uuden havaintorekisterin perustamiseksi poliisille. Siihen poliisi saisi kirjata kenestä vain mitä vain mitä joku poliisi on nähnyt. väittää nähneensä tai valehtelee nähneensä.

Kansanedustajilla on nyt paikka näyttää, ovatko he kansan edustajia, vai poliisin lampaita.